זמני שעורים ופעילויות

כל הפוסטים בזמני שיעורים

יום ב':
19:30 שער ההקדמות, כוונות שולחן שבת, וכוונות סידור לגברים, מועבר שידור חי יוטיוב ופייסבוק.

20:30 שער הגלגולים ושורש הנשמה                      גברים/נשים,  מועבר שידור חי יוטיוב ופייסבוק.

21:50 טעמי המצוות                                             גברים/נשים,  מועבר שידור חי יוטיוב ופייסבוק.

יום ג': ביה"כ זכרון קדושים חביבה רייק 9 רמת גן 21:00

יום ג': 
21:00 דרשה פרשה על פי הזוהר הקדוש – ביה"כ זכרון קדושים, לגברים/נשים, מועבר שידור חי יוטיוב ופייסבוק.

22:20 לימוד מתוך ספר היצירה –  מועבר שידור חי פייסבוק/יוטיוב

יום ד': שעורים בתאום מראש

יום ד': שעורים יזומים אקראיים בתאום מראש בטלפון 0505484111 או 0585555711
יום רביעי 15.1.20 :
נתניה לגברים – יוטיוב – פייסבוק
20:00 שעור אוצרות חיים ושער הכוונות אצל הרב עמוס גואטה, רבי שמעון בר יוחאי 17, נתניה
יוטיוב/פייסבוק

ימי שבת

מנחה בשעה 13:00 בשעון חורף (עזרת נשים פתוחה)

13:30 גמרא עין יעקב זוהר והלכות לשון הרע לגברים/נשים 

        בית הכנסת אוהל רחל תלפיות 19 רמת גן